Akty prawne

Zmień rozmiar tekstu

Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 
 

Uchwały dotyczące efektów kształcenia na kierunkach realizowanych w Uniwersytecie:

 

Uchwały dotyczące zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim :

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: