Studenckie koła naukowe

Zmień rozmiar tekstu


 

Koordynacja działalności kół naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powierzona została Pełnomocnikowi Rektora ds. Kół Naukowych.

 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych jest
Pani  dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

 

Godziny dyżurów: poniedziałek: 14.00-15.00, środa: 10.00-11.00,

Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 354
Tel. 89 523-42-28
E-mail: jdr@uwm.edu.pl

 


 

Funkcję Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych na Wydziałach pełnią:

1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt - dr inż. Katarzyna Ząbek

2. Wydział Biologii i Biotechnologii - prof. dr hab. Aleksander Świątecki

3. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - dr hab. inż. Jacek Rapiński

4. Wydział Humanistyczny – dr hab. Sławomir Augusiewicz

5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - dr Arkadiusz Bieniek

6. Wydział Lekarski - dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska

7. Wydział Matematyki i Informatyki - dr Halina Tańska

8. Wydział Medycyny Weterynaryjnej -  dr hab. Zenon Pidsudko

9. Wydział Nauk Ekonomicznych - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska

10. Wydział Nauk Społecznych – dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

11. Wydział Nauk Technicznych - dr inż. Jerzy Domański

12. Wydział Nauk o Zdrowiu - dr Katarzyna Kubiak

13. Wydział Nauki o Żywności - dr inż. Aleksander Kubiak

14. Wydział Nauk o Środowisku - dr hab. inż. Urszula Filipkowska

15. Wydział Prawa i Administracji - dr Olga Łachacz

16. Wydział Sztuki - dr Alicja Tupieka-Buszmak

17. Wydział Teologii - ks. dr Karol Jasiński

Strony WWW: