Studenckie koła naukowe

Zmień rozmiar tekstu

Koordynacja działalności kół naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powierzona została Pełnomocnikowi Rektora ds. Kół Naukowych.

 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych jest
Pani  dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

 

Godziny dyżurów: poniedziałek: 14.00-15.00, środa: 10.00-11.00,

Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 354
Tel. 89 523-42-28
E-mail: jdr@uwm.edu.pl

 


 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone działalności Kół Naukowych. Spotkanie odbędzie się dnia 14. listopada (wtorek) br. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (Oczapowskiego 1A)

Plan spotkania:

  1. Podsumowanie obozów naukowych organizowanych przez KN w roku 2017 – krótkie informacje (5-7 min.) przedstawiają wybrane KN (Opiekunowie lub Przewodniczący).
  2. Sprawozdanie z przebiegu Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w 2017 r
  3. Przygotowania do Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w 2018 roku – wstępne informacje przedstawią organizatorzy z Koła Naukowego Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych  (Wydział Nauki o Żywności),
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.

Z poważaniem

Janina Dziekońska-Rynko

 

Wykaz KN, przedstawiających sprawozdanie z obozów naukowych

Nazwa KN

Wydział

Studenckie Koło Naukowe Mykologów

Wydział Biologii i Biotechnologii

Studenckie Koło Naukowe Socjologów ,,Quero”

 

Wydział Nauk Społecznych

Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego ,,Prospero”

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

 


 

Funkcję Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych na Wydziałach pełnią:

1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt - dr inż. Katarzyna Ząbek

2. Wydział Biologii i Biotechnologii - prof. dr hab. Aleksander Świątecki

3. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - dr hab. inż. Jacek Rapiński

4. Wydział Humanistyczny – dr hab. Sławomir Augusiewicz

5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - dr Arkadiusz Bieniek

6. Wydział Matematyki i Informatyki - dr Halina Tańska

7. Wydział Medycyny Weterynaryjnej -  dr hab. Zenon Pidsudko

8. Wydział Nauk Ekonomicznych - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska

9. Wydział Nauk Medycznych – dr Agnieszka Skowrońska

10. Wydział Nauk Społecznych – dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

11. Wydział Nauk Technicznych - dr inż. Jerzy Domański

12. Wydział Nauki o Żywności - dr inż. Aleksander Kubiak

13. Wydział Nauk o Środowisku - dr hab. inż. Urszula Filipkowska

14. Wydział Prawa i Administracji - dr Olga Łachacz

15. Wydział Sztuki - dr Alicja Tupieka-Buszmak

16. Wydział Teologii - ks. dr Karol Jasiński

Strony WWW: