Studia doktoranckie

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 • dziedzina nauk rolniczych
 • dyscyplina naukowa: zootechnika
 • tel: 89 523-34-05

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

 • dziedzina nauk biologicznych
 • dyscyplina naukowa: biologia
 • tel: 89 523-44-48

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 • dziedzina nauk technicznych
 • dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia
 • tel: 89 523-42-45

 

Wydział Humanistyczny

 • dziedzina nauki: nauk humanistycznych
 • dyscyplina naukowa:
     - filozofia
     - historia
     - językoznawstwo
     - literaturoznawstwo
 • tel: 89 524-63-77


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 • dziedzina nauk rolniczych
 • dyscyplina naukowa:

     - agronomia,

    - ochrona i kształtowanie środowiska

 • tel: 89 523-33-16

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • dziedzina nauk weterynaryjnych
 • tel: 89 523-34-40

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • dziedzina nauk ekonomicznych
 • dyscyplina naukowa: ekonomia
 • tel: 89 523-44-79, 600-374-017

 

Wydział Lekarski

 • dziedzina nauk medycznych
 • dyscyplina naukowa: medycyna
 • tel: 89 524-61-01, 89 524-61-08

 

Wydział Nauk Społecznych

 • dziedzina nauk społecznych
 • dyscyplina naukowa:
  - pedagogika,
  - nauki o polityce - stacjonarne i niestacjonarne
  - nauki o polityce w języku angielskim – studia niestacjonarne
 • tel: 89 524-62-31

 

Wydział Nauk Technicznych

 • dziedzina nauk rolniczych
 • dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza
 • dziedzina nauk technicznych
 • dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn
 • tel: 89 523-34-13, 89 523-36-23


Wydział Nauki o Żywności

 • dziedzina nauk rolniczych
 • dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia
 • tel: 89 523-34-01

 

Wydział Nauk o Środowisku

 • dziedzina nauk rolniczych
 • dyscyplina naukowa: rybactwo
 • dziedzina nauk technicznych
 • dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska
 • tel: 89 523-42-57

 

Wydział Prawa i Administracji

 • dziedzina nauk prawnych
 • dyscyplina naukowa: prawo
 • tel: 89 524-64-26; 89 524-64-93

 

Wydział Teologii

 • dziedzina nauk teologicznych
 • tel: 89 523-89-46