Materiały informacyjne 2019/2020

Informator dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2019/2020 - pobierz

 

Informacje ogólne 2019/2020 - pobierz pdf

 


 

  >> Kierunki studiów na poszczególnych wydziałach (materiały informacyjne):

>>Wydział Bioinżynierii Zwierząt - pobierz pdf

KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności; zootechnika; zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii;

tel.: 89 523 36 40, 89 523 34 05; wbz@uwm.edu.pl


>>Wydział Biologii i Biotechnologii - pobierz pdf

KIERUNKI: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;

tel.: 89 523 44 48, 89 523 41 58; dziekbiol@uwm.edu.pl

>>Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  - pobierz pdf

KIERUNKI: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria informacji;

tel.: 89 523 39 77, 89 523 37 75; wgipb@uwm.edu.pl


>>Wydział Humanistyczny - pobierz pdf

KIERUNKI: analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej (II stopnia), dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (II stopnia), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia (fil. angielska,  fil. germańska, fil. rosyjska), filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne (II stopnia), komunikacja międzykulturowa w Europie (II stopnia), lingwistyka w biznesie, logopedia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo;

tel.: 89 524 63 07; dziekan1@human.uwm.edu.pl


>>Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - pobierz pdf

KIERUNKI: architektura krajobrazu, chemia, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

tel.: 89 523 33 16, 523 34 31; dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

 

>>Wydział Lekarski - pobierz pdf

KIERUNKI: kierunek lekarski, kierunek lekarski (oferta w języku angielskim)

tel.: 89 524 61 01;  wl@uwm.edu.pl


>>Wydział Matematyki i Informatyki - pobierz pdf

KIERUNKI: informatyka, matematyka

tel.: 89 524 60 33, 89 524 61 30; wmii@matman.uwm.edu.pl


>>Wydział Medycyny Weterynaryjnej - pobierz pdf

KIERUNKI: weterynaria, weterynaria (oferta w języku angielskim)

tel.: 89 523 34 40; medwet@uwm.edu.pl


>>Wydział Nauk Ekonomicz
nych - pobierz pdf

KIERUNKI: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

tel.: 89 523 47 57, 523 44 46; wne@uwm.edu.pl


>>Wydział Nauk Społecznych - pobierz pdf

KIERUNKI: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, socjologia

tel.: 89 524 62 07, 89 524 62 70, 89 524 62 27, 89 524 62 88; wns@uwm.edu.pl


>>Wydział Nauk o Środowisku - pobierz pdf

KIERUNKI: inżynieria środowiska, rybactwo, turystyka i rekreacja

tel.: 89 523 34 21, 89 523 33 82;  wnos-dziekanat@uwm.edu.pl


>>Wydział Nauk Technicznych - pobierz pdf

KIERUNKI: energetyka, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (II stopnia) , mechanika i budowa maszyn, mechatronika,

tel.: 89 524 51 40, 89 523 34 76, 89 523 36 23;  mechanik@uwm.edu.pl

 

>>Wydział Nauk o Zdrowiu - pobierz pdf

KIERUNKI: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

tel.: 89 523 44 24;  wnoz@uwm.edu.pl


>>Wydział Nauki o Żywności - pobierz pdf

KIERUNKI: gastronomia - sztuka kulinarna, inżynieria przetwórstwa żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo

tel.: 89 523 34 01, 523 49 83, 89 523 97 10;  wnz-dziekanat@uwm.edu.pl


>>Wydział Prawa i Administracji - pobierz pdf

KIERUNKI: administracja, administracja i cyfryzacja,  bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo

tel.: 89 524 64 25, 524 65 71;  wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl


>>Wydział Sztuki - pobierz pdf

KIERUNKI: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

tel.: 89 524 52 25, 89 524 62 15, 89 524 54 91;  ws@uwm.edu.pl


>>Wydział Teologii - pobierz pdf

KIERUNKI: nauki o rodzinie, teologia

tel.: 89 523 89 46, 89 523 91 20;  dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

 

>>Filia UWM w Ełku - pobierz pdf

KIERUNKI: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

tel.: 87 621 07 07, 89 524 59 98; uwmelk@uwm.edu.pl