Harmonogram rekrutacji 2017

Zmień rozmiar tekstu

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2017

Harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

15.08 - 15.09.2017 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.09 – 15.09.2017 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 15.09.2017 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 15.09.2017 r.
do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane zagranicą

18.09.2017 r. godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane zagranicą

18.09.2017 r. godz. 9.00

7.

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

19.09.2017 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

20.09.2017 r.

godz. 13:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.09.2017 r.
do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2017 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

 

Harmonogram rekrutacji wprowadzony Zarządzeniem Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2017 roku [otwórz]

 


 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

15.03 – 6.07.2017 r.

do godziny 15:00

 2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

6.06 – 6.07.2017 r.

do godziny 15:00

 3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 6.07.2017 r.*

 4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

20.06 – 6.07.2017 r.
do godz. 15:00

 5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane zagranicą

10.07.2017 r.

godz. 9:00

 6.

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

11.07-12.07.2017 r.

 7.

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

11.07-12.07.2017 r.

 8.

Egzamin predyspozycji - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia

11.07-12.07.2017 r

 9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych

12.07.2017 r.
godz. 13:00

 10.

Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu

13.07.2017 r.

 11.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych (tj. architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, logopedia)

14.07.2017 r.
godz. 13:00

 12.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 20.07.2017 r.

do godz. 15:00 **

 13.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

21.07.2017 r.

godz. 13:00

 14.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 27.07.2017 r.

do godz. 15:00 **

 15.

Ogłoszenie wyników naboru

31.07.2017 r.

 

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych

15.03 – 24.07.2017 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

6.06 – 24.07.2017 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 24.07.2017 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

20.06–24.07.2017 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane zagranicą

25.07.2017 r. godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany zagranicą

25.07.2017 r. godz. 9.00

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.07.2017 r.

godz. 13:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 3.08.2017 r.

do godz. 15:00 **

9.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 1.09.2017 r.

10.

Ogłoszenie wyników naboru

5.09.2017 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego+

 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim
z tokiem nauczania w języku angielskim: 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – termin I

16.01.-02.03.2017 r.

2.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – termin II

06.03.-10.05.2017 r.

3.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – termin III

15.05-07.06.2017 r.

4.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – termin IV

12.06.-28.06.2017 r.

5.

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

16.01.-07.07.2017 r.

do godz. 15:00

6.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – dla I terminu rejestracji

03.03.-05.03.2017 r.

7.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – dla II terminu rejestracji

12.05.-14.05.2017 r.

8.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – dla III terminu rejestracji

09.06.-11.06.2017 r.

9.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą) – dla IV terminu rejestracji

30.06.-02.07.2017 r.

10.

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

07.07.2017 r.

11.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

10.07.2017 r.
godz. 15:00

12.

Dokonanie opłaty czesnego za I semestr

28.07.2017 r.*

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie