Opłata rekrutacyjna

Zmień rozmiar tekstu

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018 wynosi:

 

a. 150 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

 

b. 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

 

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl).

 

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: część na samym dole: Moje wpłaty - Suma należności.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).