Dokumenty i formularze

Zmień rozmiar tekstu


REKRUTACJA 2017

>> UCHWAŁA Nr 925 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 - pobierz

>> UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 - pobierz

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]

>> WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W REKRUTACJI LETNIEJ 2017 [otwórz]

>> ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ KANDYDATÓW NA STUDIA: [OTWÓRZ]


REKRUTACJA 2018

Informacje dotyczące rekrutacji na studia w 2018 roku [otwórz]

>> HARMONOGRAM REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ LUTY 2018 [otwórz]


 

Dokumenty do sprawozdania EN1 za 2017 rok

- formularz studia stacjonarne [pobierz]

- formularz studia niestacjonarne [pobierz]

- objaśnienia