Najlepsze przykłady innowacyjnych rozwiązań

Najlepsze przykłady innowacyjnych rozwiązań B+R w firmach zastosowane przez pracowników UWM to temat seminarium, które odbędzie się w Starej Kotłowni w Kortowie.

Głównym celem seminarium jest przedstawienie najlepszych rozwiązań innowacyjnych opracowanych w ramach staży pracowników UWM w firmach lub przedstawicieli firm na Uniwersytecie. Zwieńczeniem konferencji będzie przyznanie nagród dla 20 laureatów konkursu. Program wydarzenia został uzupełniony o tematy dotyczące współpracy nauki z biznesem, takie jak finansowanie wdrożeń, efektywne wykorzystanie własności intelektualnej oraz zmiany w prawie dotyczącym własności wyników prac badawczych opracowanych w uczelniach.

Seminarium odbedzie się 24 czerwca br. (wtorek) w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” w Kortowie. Początek godz. 10. Szczegółowych informacji na temat seminarium udzielają pracownice Centrum Innowacji i Transferu Technologii pani Edyta Szacherska – tel. 089 523 38 00 lub pani Anna Kamińska-Bisior – tel. 089 523 35 00.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w seminarium. Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Jerzy Siwkiewicz

do pobrania zaproszenie

do pobrania program seminarium

do pobrania formularz zgloszeniowy na seminarium

w kategorii