Mundur kusi bardziej

Blisko domu i nie na zagranicznych misjach - tak chcieliby pracować w wojsku kandydaci na żołnierzy zawodowych polskiej armii. Bo dzisiaj wojsko - to atrakcyjne miejsce pracy.

Tak przynajmniej wynika z obserwacji, które można było poczynić podczas Wojewódzkich Targów Młodzieży "Edukacja, praca rozwój", które 9 października odbyły się w Centrum Konferencyjnym UWM. W targach wzięło udział 30 wystawców. Połowa z nich oferowała pracę, połowa kształcenie. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy.
- Organizujemy te targi już od wielu lat. Kierujemy je do młodzieży. Jaki jest sens organizowania targów, skoro to człowiek szuka pracy? Młodzi ludzie na ogół nie wiedzą jak szukać pracy, albo boją się o nią pracodawców pytać. Tutaj mamy oferty zgromadzone przez OHP oraz Wojewódzki Urząd Pracy, oferty pracodawców bezpośrednich lub agencji pośredniczących. Poza tym zaznajamiamy z ofertami kursów zawodowych naszych ośrodków kształcenia zawodowego - wyjaśniają szczegółowo Joanna Domańska - doradca zawodowy Komendy Wojewódzkiej OHP w Olsztynie oraz Małgorzata Jasińska - specjalistka ds. szkoleń w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobrym Mieście.
Spore zainteresowanie młodzieży, która odwiedziła Centrum Konferencyjne wzbudzało stoisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Widać było przed nim niemało dziewczyn.
- W olsztyńskiej KWP pracuje dużo absolwentów UWM. Przyciąga ich stabilna praca i przewidywalna droga awansu zawodowego. Dzisiaj odwiedza nas dość dużo dziewczyn. Z własnego doświadczenia wiem, że da się pracując w policji pogodzić pracę zawodową z obowiązkami matki i żony, nawet pracując na zmiany - zapewnia podinsp. Iwona Konieczna z działu kadr.
- Skończyliśmy na WSPol w Szczytnie administrację I stopnia. Teraz studiujemy specjalność kryminalistyka na administracji II stopnia na UWM i rozważamy poważnie pracę w policji. Dlaczego? Bo to ciekawa praca - mówią Aneta Wolszczak i Piotr Pietrucha.
- A ja już złożyłam dokumenty w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie i czekam na rozmowę - dodaje Sylwia Oslizło, ich koleżanka z roku.
Stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie też było dość często odwiedzane.
- Blisko domu i nie na zagranicznych misjach - tak chcieliby pracować w wojsku kandydaci na żołnierzy zawodowych polskiej armii - zdradza mjr Zbigniew Stakun, szef Wydziału Rekrutacji WKU w Olsztynie.
- WKU Olsztyn ma dużo ofert pracy w wojsku - tyle, ile wszystkie WKU w całym województwie mazowieckim - dodaje Katarzyna Korzeniowska - specjalistka z Wydziału Rekrutacji.
Na targach było nawet jedno stoisko zagraniczne - Niemieckiego Czerwonego Krzyża, oddział Meklemburgia-Pomorze Przednie.
- Oferujemy bezpłatny kurs języka niemieckiego na miejscu. Dla tych, którzy go zaliczą mamy następnie 2-miesięczny intensywny kurs w Niemczech, a po zdaniu egzaminów pracę opiekuna osób starszych lub pielęgniarza w Niemczech. Kontrakt minimum na rok, bo Czerwony Krzyż ponosi wszystkie koszty, nawet pobytu na kursie w Niemczech. Warunek jest jeden: trzeba mieć dyplom pielęgniarza lub pielęgniarki - informuje Karolina Kowalska, koordynator projektu.
Na targach swoje stoisko miał też UWM.
- To są targi nie tylko pracy, ale edukacyjne i rozwoju. UWM to edukacja i rozwój. Młodzież już wie, że bez dobrego wykształcenia nie ma dobrej pracy, a droga do tego wiedzie przez nasz Uniwersytet. Dlatego pokazujemy jej naszą ofertę - wyjaśnia Paweł Łojewski z Biura Kształcenia UWM.
Współorganizatorem przedsięwzięcia był UWM. Na targach zaprezentowały się: Biuro ds. Kształcenia/Biuro Karier UWM, Biuro ds. Studenckich, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Koło Naukowe „Creative”, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy UWM w Olsztynie, Eddu- klub rozwoju osobistego. Wystawiało się 30 wystawców. Oferowali 300 ofert pracy.

lek

w kategorii